Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

White Papers & Webinar

Som en av världens största HR-partner har vi samlat en hel del information som vi tror du som arbetsgivare finner givande.

Hur kommer AI påverka HR?

Hur kommer AI påverka HR?

Hur tänker chefer och ledare kring AI-skiftet? I detta mycket spännande webinar delar vi nyckelinsikter från vår senaste globala rapport ”Leading through the Great Disruption: How a Human-Centric Approach to AI Creates a Talent Advantage" som visar hur chefer och ledare världen över tänker kring AI-skiftet.

Framtidens ledare utmanar dagens

Framtidens ledare utmanar dagens

Vad kan du lära av framtidens ledare? Varje år låter Adecco en yngre person bli ”VD för en månad”. I detta spännande webinar får du träffa unga ledare som utmanar och tänker nytt. Det är riktat till dig som är ledare och beslutsfattare och vill inspireras av ett praktiskt experiment i ömsesidigt ledarskap.

Med ålderns rätt

Med ålderns rätt

Att ha en personalpolicy som inkluderar och välkomnar alla åldersgrupper är viktigt för ett framgångsrikt och modernt företag. I guiden får du bland annat ta del av hur du skapar en åldersintegrerad arbetsplats och den positiva inverkan det för med sig.

Jobb och familj - En vinnande kombination

Jobb och familj - en vinnande kombination

De företag som tar hand om sin personal, oavsett livssituation, belönas med lägre personalomsättning och högre produktivitet. Här får du ta hur du som arbetsgivare kan stödja arbetande föräldrar så de kan uppfylla sin potential och tillföra värde till företaget.

Kvinna med robotarm

Funktionshinder är inget hinder

Det finns en mängd fördelar som funktionshindrade bidrar med på arbetsplatsen, till exempel bättre innovationsförmåga, högre produktivitet och bättre arbetsmiljö. De har ofta livserfarenheter som ger dem en uthållighet och ett engagemang utöver det vanliga. I denna guide får du veta hur mer om denna ofta förbisedda grupp.

Microsoft-event: Up and- reskilling

Live event: Up- and Reskilling

How do do you implement successful training initiatives that engage your employees? This and much more will be discussed at this live event for managers and decision-makers who aim to contribute with inspiration and knowledge about up- and reskilling.

Neurologisk mångfald

Neurologisk mångfald - en praktisk guide

Är neurodiversitet lösningen på dina rekryteringsproblem? Människor vars hjärnor fungerar annorlunda (såsom autister och dyslektiker) har ofta unika förmågor som kan bli en stor tillgång. I detta white paper gräver vi djupare i neurologisk mångfald och den positiva inverkan det för med sig.

Ett möte på kontoret

Vikten av mångfald och inkludering i rekryteringen

Både organisationer och individer gynnas när mångfald, jämställdhet och inkludering prioriteras i rekryteringen. Vi vill med detta belysa vikten av mångfald och inkludering samt de fördelar som en inkluderande kultur tillför.

Mia Forsäng, Malin Persson och Philip Lindvall

Hur lyckas du med kompetensomställningen i din organisation?

På detta inspelade webinar diskuterar Malin Persson och Philip Lindvall från Adecco Group och Mia Forsäng från Microsoft kompetensomställningen och hur du stärker den digitala kompetensen i din organisation.

HR-direktören Elham Binai tar ett foto

Effektivisera er digitala pre- och onboarding

En lyckad onboarding lägger grunden för din nya medarbetares fortsatta utveckling på företaget. Vad behöver du tänka på när du onboardar på distans och vad innebär begreppet pre-boarding?

Adeccogänget

Skapa framgångsrika team som lättare kan möta förändringar på marknaden

Här får du tips på hur du skapar effektiva och flexibla team och en agil arbetsmiljö som hjälper dig och ditt team möta framtidens utmaningar.

Vendela Leksell

Så säkrar du din personals digitala kompetens

Vilka kompetenser behövs och vilka områden är viktiga att fokusera på när du bygger en digital marknad- och försäljningsavdelning från grunden? ? Ta del av flera konkreta tips och råd i detta kostnadsfria webinar.

Vendela Leksell

From Zero to Hero

Så bygger du en lönsam digital marknads- och försäljningsavdelning. Få tips och råd som hjälper dig som ledare i arbetet med att utveckla en vinnande digital strategi.

Headception

Skills For The Green Economy

Världen behöver en klimatomställning som både är skyndsam och långsiktig. Investering i rätt kompetens är en förutsättning för att möjliggöra den förändring som klimatet så desperat behöver.

Ett team samtalar på ett möte

Träffsäker rekrytering med tester

Att använda sig av tester har visat sig både främja mångfalden hos organisationer samt effektivisera urvalsprocessen vid rekryteringar. Subjektiva fördomar lämnas utanför och urvalet baseras istället på objektiva testresultat.

Person håller en jordglob med sol i bakgrunden

Så har dessa 12 länder hanterat Covid-19

The Adecco Group har jämfört tolv länders förmåga att hantera de ekonomiska konsekvenser som pandemin för med sig. Korttidsarbete och stimulanspaket har till exempel visat sig ha stor betydelse för att minska den ekonomiska påverkan.

Tre glada kollegor framför en dator i kontorsmiljö

Från anställd till ambassadör

Engagerade anställda kan öka både företagets lönsamhet men även sitt eget välmående. Här får du verktyg och inspiration som du kan använda för att göra fler anställda till ambassadörer.

En kvinna arbetar utomhus.

Så blir du en effektiv ledare på distans

Pandemin har påskyndat en redan pågående förändring, att arbeta på distans. Det har onekligen sina fördelar men förutsätter att du som chef vet hur du ska framkalla det bästa hos dina medarbetare.

En medarbetare jobbar hemifrån

Webinar: Att hantera oro som chef och ledare

Att som chef tvingas ta svåra beslut i en pressad situation och samtidigt hantera sin egen och andras oro är extremt svårt. Det är viktigt att veta hur du ska hantera den stress som uppstår av ökade krav och diffusa riktlinjer.

En av Adeccos konsulter filosoferar

Så möter du det växande kompetensgapet

Fler och fler företag inser att de behöver utbilda sina medarbetare för att kunna följa med i den digitala utvecklingen. Men hur implementerar du en effektiv utbildningsplan som faktiskt fungerar?

Medarbetare arbetar med ett projekt

Entreprenöriell talang

Det har blivit allt viktigare att hitta rätt talanger på marknaden, här får du tips på hur du attraherar rätt talang men också hur du behåller och utvecklar den inom bolaget.

Torben Sneve och lisa Henning

VD för en månad

Initiativet VD för en månad möjliggör varje år för en driven talang att prova på jobbet som VD. Initiativet gick traditionsenligt av stapeln i mars 2019 och våren kantades av tester och intervjuer.

Copyright © Adecco Sweden