Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Om Adecco

Adecco Sverige

Varje dag gör vi skillnad. För företag, organisationer och individer. Vi ser dagligen våra konsulter och kandidater komma ut i jobb hos våra kunder. Det är anledningen till varför vi går till jobbet varje dag. Som en av världens största HR-leverantörer har vi individens utveckling och kundens behov i fokus, för vi vet hur viktigt det är för ett företags konkurrenskraft att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats.

I Sverige erbjuder Adecco skräddarsydda personallösningar, såväl bemannings- och rekryteringsslösningar som interimslösningar och outsourcing fördelat på över 30 kontor runtom i hela landet. Vår vision är att vara kundens och medarbetarens självklara val. Naturligtvis är vi ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag.
Adecco Group

Adecco är en del av det multinationella företaget Adecco Group, tillsammans med ett stort antal företag inom HR, på flera marknader runt om i världen. I Sverige ingår förutom Adecco, även Akkodis och Badenoch + Clark.

Gemensamt för koncernens samtliga varumärken är kärnvärderingarna och ledorden passion, entreprenörskap, ansvar, laganda och kundfokus.

Adecco Group är en av världens ledande leverantörer av HR-lösningar och en av världens största rekryterings- och bemanningsföretag.

Med runt 32 000 anställda på 5 100 kontor, i fler än 60 länder världen över och omkring 700 000 uthyrda konsulter på uppdrag varje dag, är Adecco Group även en av världens största arbetsgivare.

Koncernen bildades 1996, efter fusionen av det schweiziska företaget Adia och det franska företaget Ecco.

Adecco Group är idag ett Fortune Global 500-bolag listat på SIX Swiss Exchange. Fortune Global är en lista över världens 500 största bolag.

Auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag

Vi är auktoriserade inom rekrytering och bemanning av Kompetensföretagen. Det innebär att vi uppfyller de villkor och krav på affärsmässighet som går i linje med auktoriseringen.

Auktoriseringen är en garanti på att vi följer Svensk lagstiftning och Kompetensföretagens etiska regler.


Läs mer om auktoriseringen på Kompetensföretagen

Visselblåsartjänst i The Adecco Group


Vi vill göra rätt

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med hög affärsetik och enligt gällande lagar och bestämmelser. Vi har interna kontrollfunktioner och rutiner som är utformade för att upptäcka och förhindra missförhållanden av olika slag.

Trots effektiva kontrollmekanismer kan vi inte helt skydda oss mot alla tänkbara händelser. Därför uppmuntrar vi alla våra intressenter, inklusive medarbetare, affärspartners och kunder, att rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden eller oetiskt beteende i vår verksamhet.


Vad ska rapporteras?

Genom vår visselblåsartjänst ges alla möjlighet att rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden eller oetiskt beteende i vår verksamhet. Visselblåsartjänsten ska inte användas för kundklagomål eller sådant som rör enskilda tvister. Du behöver inte ha bevis, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.


Hur ska du rapportera?

Normalt sett bidrar transparens till en mer effektiv hantering och bättre resultat för alla inblandade parter. Därför uppmanar vi dig i första hand att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Din identitet som visselblåsare är alltid konfidentiell information förutom för de som tar emot din rapport. Du kan även välja att rapportera anonymt. Din identitet blir då inte känd ens för de som tar emot rapporten.

All rapportering kan ske via telefon på nummer 020-798 729 alternativt genom att besöka webbplatsen www.ACEConduct.com. Webbplatsen drivs av ett oberoende företag och telefonnumret kan ringas 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Leverantör till Kammarkollegiet

Adecco är stolt leverantör till Kammarkollegiet inom ramavtalen för bemanning av kontorspersonal samt rekrytering av kontorspersonal och chefer i hela Sverige. Ramavtalen kan användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Kammarkollegiet inrättades år 1539 och är Sveriges första myndighet.

Copyright © Adecco Sweden